Tillsammans kan vi bromsa smittan!

På grund av den andra vågen av Coronapandemin som verkar vara allvarligare än vårens våg kommer vi att fortsätta att pausa vår verksamhet fysiskt. Vi sätter inget slutdatum men hoppas att verksamheten kan komma igång efter sommaren. Jag uppmanar ända till kontakt medlemmar emellan via telefon eller videomöten.

Lennart Håwestam
Stormästare

Tillsammans kan vi bromsa smittan!
Tillsammans kan vi bromsa smittan!