Logen Wester Gyllen Historia

Redan vid bildandet av Logen Wester Gyllen år 1939 fanns tankar och drömmar om en egen fastighet och egna logelokaler. Logemötena ägde rum på Hotell Ranten och därefter på Stora Hotellet i Falköping. Glädjen var extra stor när Logen fick möjlighet att köpa en fastighet vid hörnan Odengatan och Dotorpsgatan i Falköping året 1976.  

Nu påbörjades en mycket arbetsam men rolig tid för bröderna. Entusiasmen var stor och den 25 september 1976 invigdes de nya lokalerna.  

Glädjen blev inte beständig utan året 1985 tvingade den ekonomiska verkligheten Logen att sälja fastigheten. Med entusiasm och gott brödraskap kunde Logen hyra och inreda två våningar för verksamheten vid Vasagatan i Falköping. Invigningen av de nya lokalerna ägde rum den 26 september 1987. Genom stort engagemang och intresse skapades en härlig anda som resulterade i stora framgångar, vilket visade sig genom väl besökta logemöten och ett växande antal nya Bröder.  

De flesta städer, oavsett storlek, har ständigt frågan om trafiken och dess planering på dagordningen, så också i Falköping.  

Logen blev 1998 förvarnad om uppsägning av ovanstående anledning och fick den 5 maj 1999 den formella uppsägningen.  

Efter ett antal möten så togs den gamla frågan upp om ett samarbete med Odd Fellow i Falköping. Två gånger tidigare hade samtal och förhandlingar med Odd Fellow förts men stupat av olika anledningar. Nu gjordes ett nytt försök och efter långa men hjärtliga diskussioner och möten med Logens egna Bröder beslutade Logen att gå in som hyresgäst hos Odd Fellow i Falköping med start hösten 2000. Den 23 september 2000 förrättades invigning av Logens nya lokaler. Denna invigningskväll var 115 bröder på plats för att visa sin uppskattning. 

Vinden har fortsatt att blåsa positivt. Logen som alltid har sina möten på lördagar samlar mellan fyrtiofem och åttiofem bröder var gång.