Utdelning av musikstipendium under Logen Två Gripar 50-års jubileum

SVARTA ÖRNS ORDEN

Ett ordenssamfund med ANOR, bildat i mitten på 1600-talet ombord på The Black Eagle, ett av flera fartyg som seglade europeiska flyktingar undan religionsförföljelser till Amerika.

Svarta Örns Orden arbetar i nuet och vill vara orienterat I TIDEN, och ge människor en personlighetsutvecklande grund, harmoni i det dagliga stressiga tempot, göra umgänget med medmänniskorna rikt och verka för ett etiskt samhälle byggd på kristen grund med etiskt verkande samhällsmedborgare.

Ett ordenssällskap för alla

Svarta Örns Orden erbjuder ett andligt rum, förmedlar ett etiskt budskap, ger möjligheter till nätverksbyggande samt förmedlar ett sammanhang – allt under ordnade former – i syfte att utveckla själen för att bli en bättre medborgare och kunna påverka till att samhället byggs på rättvisa och sanning.

Söker du detta så är Svarta Örns Orden platsen för dig.

hur blir man medlem?

Svarta Örns Orden tar gärna emot nya medlemmar. Man söker inträde genom att rekommenderas av två medlemmar. Känner man inte någon medlem i Svarta Örns Orden kan man mycket väl kontakta närmaste loge