Riddarelogen Calmare Nyckel
Säte: Halmstad

Namnet Calmare Nyckel kommer från ett av de fartyg som anlände till Delaware i Nordamerika år 1638 för att där etablera den svenska kolonin Nya Sverige. I Riddarelogen ingick från början fem stadsloger men efter sammanslagningen av de två Logerna i Borås till en, ingick därmed fyra loger i Calmare Nyckel.
Följande tre loger ingår i Riddarelogen Calmare Nyckel:
Varbergs Hus – Varberg, Norre Port – Halmstad samt Två Gripar – Malmö

Riddarelogen Abraham Rydberg
säte: Lidköping

Riddarelogen Abraham Rydberg instiftades den 4 oktober 1964 och fick sitt säte i Lidköping. I Riddarelogen ingick från början tre stadsloger och år 2000 knöts Logen Olaus Petri i Örebro till Riddarelogen.
Följande tre loger ingår i Riddarelogen Abraham Rydberg:
Wester Gyllen – Falköping, Skara Borg – Skara samt Läckö Slott – Lidköping

Riddarelogen af Chapman
Säte: Borås

Riddarelogen af Chapman instiftades 24 oktober 1964 med tre loger: Skansen Kronan – Göteborg, Skansen Lejonet – Göteborg samt Carolus Rex – Uddevalla
Den 6 september 1998 slog man ihop Göteborgslogerna till en loge vilken fick namnet Logen Nya Älvsborg.
Idag har vi tre mycket aktiva loger i Riddarelogen ”af Chapman”. Tillsammans är vi ca 460 bröder fördelade på:
Logen Nya Älvsborg – Göteborg, De Sju Härader – Borås samt Carolus Rex – Uddevalla
Damklubbar finns för närvarande i Borås och Uddevalla

Riddarelogen Skonaren Vega
säte: Stockholm

Riddarelogen Skonaren Vega är den yngsta av våra Riddareloger. Den bildades 2014 och täcker hela Mälardalen från Örebro till Stockholm. I dagsläget ingår på herrsidan Logen Olaus Petri från Örebro samt Logen Dalarö Skans från Stockholm men avsikten är att fler loger ska ansluta i framtiden. På damsidan ingår damklubben Clara Fylgia från Stockholm samt damklubben Fortuna Viktoria från Örebro, båda med en mycket positiv tillväxt