Nya Älvsborg

logen Nya Älvsborg
göteborg

Redan 1933 – efter en stark utveckling under Svarta örns Ordens första 30 år – bildades den första Göteborgslogen. 1965 delas Göteborslogen i två separata loger. 1998 slås dom två Göteborslogerna Skansen lejonet och Skansen Kronan ihop till Logen nya Älvsborg.

De Sju Härader

logen De sju Härader
borås

Logen De Sju Härader grundades som Boråslogen redan 1928. Vi verkar i vår egen fastighet sedan 1955 på Sandgärdsgatan 37 i Borås. Förutom vår fastighet i Borås förvaltar vi Arnäsholms Kapell som ligger vid Frisjön utanför Aplared. Vi är ett aktivt ordenssällskap med stora möjligheter till trevligt umgänge. Välkommen till Borås!

Logen Carolus Rex

logen Carolus Rex
Uddevalla

Logen bildades 1954. Tjugo år senare förvärvades Svarta Örnshuset, vårt eget hem Lagerbergsgatan. Flera av dom bröder som renoverade fastigheten hade ledande befattningar i Logearbetet. Det var nybyggarglädje och gemensamt arbete med att renovera och iordningsställa fastigheten i användbart skick som stärkte ett broderskap och gemenskap som känns i Logen än idag.

Fästningen Varbergs Hus

logen Varbergs hus
varberg

Logen Varbergs Hus av Svarta örns Orden instiftades den 8 juni 1924 som den första logen efter Svarta Örns ordens bildande 1903. Initiativtagare var skräddarmästare Nils Ludvig Andersson som recipierade i Göteborg den 19 september 1920.

Norre Port Halmstad

logen Norre port
halmstad

I början av 1950-talet fanns i Varbergs-logen ett 15-tal Bröder som var bosatta i Halmstadtrakten. Bland dessa växte tanken på att bilda en egen Loge. Underlaget var emellertid för litet och man beslöt att bilda en klubb. Den 20 november 1952 samlades 14 stycken bröder på Hotell Mårtensson i Halmstad med avsikt att bilda en klubb under Varbergslogen, allt med Stormästaren samtycke. Efter enhälligt beslut bildades Halmstadklubben och dess förste ordförande blev Gunnar W Andersson som enligt protokollen nedlagt ett stort arbete för att bildandet skulle vara möjligt. Inträdesavgiften var 10 kronor och årsavgiften 5 kronor. Den första tiden genomfördes gradgivningarna i Varberg men i oktober 1953 gavs den första egna graden.

Logen Två Gripar i Malmö

logen Två Gripar
malmö

Logens namn härrör från Malmö Stadsvapen, den s.k. dubbelgripen.
Här kan du läsa om vårt arbete, våra arrangemang och hur du kan kontakta oss.

Våra ordenslokaler hyr vi i Odd Fellow Palatset vid Gustav Adolfs torg i centrala Malmö. I dessa fantastiska lokaler håller vi våra formella ordensmöten. Vidare äger vi en lokal på drygt 200 kvm vid Lorensborgstorget i Malmö. Här håller vi alla övriga möten, som ingår i den löpande logeverksamheten.

Välkommen till Logen Wester Gyllen

logen Wester Gyllen
falköping

Logen Wester Gyllen av Svarta Örns Orden bildades i Falköping 1939. Logen hyr in sig i lokaler på S:t Olofsgatan 36 i Falköping. Logen Wester Gyllen hade i september 2020 189 medlemmar och våra medlemsmöten är ofta välbesökta. Våra Gradgivningar innefattar ett program där vi försöker vara noga med de ritualer som Orden har – det sker högtidligt. Högtidsmåltiden avser för och varmrätt. Efter den rituella delen ses vi på Café Örnen där kaffe, underhållning och avec serveras till humana priser.

logen Skara Borg
skara

Logen Skara Borg som har sitt säte i Skara bildades 1945 och är en del av Riddarelogen Abraham Rydberg. Logen Skara Borg är ett aktivt ordenssällskap där det ges högtidliga, ritualenliga gradgivningar som avslutas med en trerätters Brödramåltid. Efter måltiden ges det möjlighet att umgås i Broderlig anda, kanske med något gott att dricka från baren. Logen ordnar också Logekvällar med olika teman där det alltid finns något för alla. Utöver detta ordnas träffar för daglediga där vi oftast botaniserar i våra omgivningar och dess mycket rika kulturarv. Varmt välkommen att söka inträde i vår loge

Läckö Slott

logen Läckö slott
Lidköping

Logen Läckö Slott i Lidköping, centralt beläget utefter ån Lidan, i folkmun omnämnd som ”älva”, och i närhet till torget med sitt välkända jaktslott från greve Magnus De La Gardies tid, ligger Svarta Örnshuset. Här huserar Logen Läckö Slott, vilken är en av Sveriges lokala Svarta Örnsloger. Varje arbetsår träffas Lidköpingsbröderna i logen, vilka för närvarande är ett 130-tal, för olika aktiviteter med allt från högtidliga gradgivningar till mer avslappnade möten och träffar vilka behövs för att få verksamheten att fungera bra. Våra gemensamma lokaler är till större delen nyrenoverade och vi är glada över att under året påbörja en exteriör renovering av vår fina fastighet.

logen Olaus Petri
Örebro

Logen Olaus Petri av Svarta Örns Orden bildades i Örebro 1946. Logen hyr egna lokaler på Köpmangatan 1 Örebro. Lokalen fungerar även som en samlingslokal för alla Bröder och Damer vid sociala aktiviteter, som är en viktig del i vår verksamhet. Hur blir man medlem? Är Du intresserad av att söka inträde i Svarta Örns Orden? – klicka på läs mer nedan. Man kan endast vinna inträde genom att två Ordensbröder rekommenderar detta. Även om du inte känner någon inom Svarta Örns Orden kan Du ändå kontakta oss och lämna en kort beskrivning av Dig själv. Du kan då få möjlighet till ett samtal med en erfaren Broder och i förlängningen en inbjudan till en informationsträff, där Du kan bekanta Dig med flera Bröder och vice versa. Vi välkomnar alla som vill arbeta för ett etiskt samhälle och som delar våra värderingar.

Dalarö Skans

logen Dalarö Skans
stockholm

Det första steget till en loge i Stockholm inom Svarta Örns Orden togs den 29 april 2001, då en klubb bildades av ett antal i huvudstaden boende Bröder. Några år senare var medlemsantalet tillräckligt stort för att ta steget fullt ut och bilda Logen Dalarö Skans vilket skedde söndagen den 17 april 2005.
Logen Dalarö Skans är stadigt växande med nya bröder och en alltmer fyllig verksamhetskalender. Våra aktiviteter sker nu både på helg och vardagar med skiftande tema och innehåll.
Varje tusenmilaresa börjar med ett litet steg, och vi ser med tillförsikt fram emot många trevliga och utvecklande år i Logen Dalarö Skans och i Svarta Örns Orden.