PRESS & MEDIAKONTAKT

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss i Svarta Örns Orden. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra intressenter att få rätt information.

Ordens kansli hanterar alla externa kontakter för Ordens räkning.

Kontaktperson hos Svarta Örns Orden i alla frågor från press och media är Ordens Generalsekreterare


E-post: gse@soo.nu

Hand med mikrofon