Svarta örnS ORDEN

Den namnkunniga Svarta Örns Orden arbetar för att låta sina manliga och kvinnliga medlemmar utvecklas i etiskt tänkande och dana dem till goda samhällsmedborgare med kristna värderingar.

Vi vet att ett etiskt tänkesätt, som är en form av barmhärtighet, stärker människans inre själ och motverkar egoism och våld. Vår värld har förändrats och ett hårdare klimat har utvecklats. Vi vill därför motverka detta med vår verksamhet.

Vårt valspråk och grundpelare

Svarta Örns Ordens valspråk är Rätt och Sanning.

Våra grundpelare, som är flera hundra år gamla, lyder:


-Gudstro
-Fosterlandskärlek
-Broderskap/Systerskap
-Barmhärtighet

Emigration of the Huguenots 1566 by Jan Antoon Neuhuys

Historik

Svarta Örns Orden har sitt ursprung från mitten av 1600-talet och förföljelserna av protestanter (hugenotter) i Mellaneuropa.

Situationen blev till slut sådan, att många tvingades fly från sitt fosterland. Först sökte man en fristad på Irland men fortsatte sedan sin flykt till Boston i Nordamerika.

Det var många fartyg som seglade över Atlanten, men alla kom inte fram. Ett av dem som lyckades var “The Black Eagle”. På detta skepp bildade man “The Brothers of Black Eagle”. Deras syfte var att verka till stöd för medlemmarna i såväl andligt som världsligt hänseende i det nya fosterlandet.

Vilka är vi?

Vi är ett opolitiskt samfund byggt på andliga och etiska värderingar. Vi diskuterar aldrig politik på våra möten och sammankomster. Vi tror det är viktigt och är en styrka.

Svarta Örns Orden har såväl manliga som kvinnliga medlemmar och åldern varierar, men man måste vara äldre än 23 år.

Hur kom vi till Sverige?

Vår orden fördes till Sverige av en svensk sjökapten vid namn John Hellstenius. Den svenska delen startade i Göteborg 1903 och har idag 11 loger och 6 damklubbar runt om i landet.

Vissa möten och sammankomster är gemensamma men i övrigt är vi skilda åt.

Hemliga regler?

Det enda som är hemligt i Svarta Örns Orden är våra ritualer, som i alla andra ordenssamfund, och de är i stort sett oförändrade sedan vi bildades. Man kan se det som att läsa en bok med många kapitel, där varje grad är ett kapitel.

Man vill inte veta vad som döljer sig längre fram. Spänning och förväntan skall finnas med på resan, därför är det hemligt. I övrigt är vi väldigt öppna utåt med vad vi gör.

Vilka är medlemmar?

I vår orden kan man finna personer från olika yrkeskategorier och åldrar. Detta medför ett brett kunnande, vilket är en styrka för vidareutvecklingen av broder och systerskapet.

Vår vision

Vi vill verka för ett mera etiskt samhälle där empati och människovärde står i första rummet. Vårt ledmotiv och valspråk är RÄTT OCH SANNING.

Etikpris och stipendier

Varje år utdelas ett etikpris till någon eller några som verkar för etik och global rättvisa. Många loger har också stipendier som tilldelas kulturella unga förmågor.

Måltid

Efter en gradgivning har vi alltid en gemensam, högtidlig och stämningsfull måltid, där vi är klädda i högtidskläder.

Korsplanteringar

På samma sätt som de gamla korsfararna planterade sina kors vid sina rastställen har Svarta Örns Orden i Sverige många gånger rest sitt vackra kors som symbol för sin verksamhet. Ett sådant kors skall resas vid allfarväg där det kan synas och påminna resande som färdas förbi om Ordens verksamhet och de egna Bröderna om att äldre

Bröder här gjort halt för vila och andakt. Detta har vi gjort sedan 1906.

Välkommen – hur blir man medlem?

Vi vill, att vårt ordenssamfund skall växa och nå ut i samhället. Idag har vi plats för fler som delar våra tankar och värderingar.
Kontakta gärna den loge eller klubb som finns nära dig.