Svarta Örns Ordens historia

Svarta Örns Orden bildades i mitten av 1600-talet ombord på skeppet ”The Black Eagle” på väg till Amerika undan religionsförföljelser i Europa.

The Black Eagle

Besättning och resenärer utgjordes huvudsakligen av protestanter från:
– Frankrike
– Tyskland
– Holland
– England
– Sverige
som flydde undan religions förföljelser.  

Skeppet ”The Black Eagle” slutade sin färd över Atlanten i Boston varifrån samfundet spred sig över stora delar av Nordamerika genom stark anslutning från utomstående.  

Ungefär 250 år senare, under 1890-talet, fick den svenske sjökaptenen John Hellstenius under en resa mellan England och Nordamerika höra talas om ”The Black Eagle” och det samfund som bildats ombord på fartyget. 

 Samfundets syfte, dess valspråk och grundpelare väckte John Hellstenius djupa intresse och han beslöt att söka grunda ett samfund i Sverige med samma syfte och uppbyggnad som det amerikanska och med huvudsäte i hemstaden Göteborg.  

Genom kontakter och brevväxling med det amerikanska samfundet införskaffade han alla uppgifter om samfundets organisation och ritualer.

I slutet av 1902 samlade han 10 goda vänner som efter information ställde upp tillsammans med honom som stiftare av det planerade ordenssällskapet.

När John Hellstenius ansåg sig ha sällskapets organisationsform klar kallade han till konstituerande sammanträde den 1 mars 1903. Därefter fortsatte ett intensivt arbete med utformning av ritualer och Första graden kunde instiftas den 30 augusti 1903.

För det unga ordenssällskapet blev den 13 september 1903 en stor och betydelsefull dag. Då intogs inte mindre än nio nya Bröder vid en reception i tyghuset och i kyrkan Nya Älvsborg.

VIKTIGA ÅRTAL

1648The Brothers of Black Eagle bildades på Skeppet ”The Black Eagle” utanför Amerika
1903Svarta Örns Orden, (SÖO), bildas i Göteborg
1908Nionde graden utdelas för första gången
1908Stora Rådet bildas
1924Logen i Varberg invigs 
192825-årskorset instiftas
1928Logen i Borås invigs
1938Svarta Örnsmedaljen i guld resp silver instiftas
1939Logen i Falköping invigs
1943Tionde graden utdelas för första gången
1945Logen i Skara invigs
1946Logen i Örebro invigs
1947Svarta Örns Ordens svenske grundare John Hellstenius avlider
1950Logen i Lidköping invigs
1954Logen i Uddevalla invigs
1956Logen i Halmstad invigs
1961Logen i Malmö invigs
196340- och 50-årskorsen instiftas
1963Riddarelogen ”Calmare Nyckel” invigs
1964Riddarelogen ”Abraham Rydberg” invigs
1965Logen i Borås delas
1965Logen i Göteborg delas
1965Riddarelogen ”af Chapman” invigs
1990Göran Johnsson installeras som Stormästare
1993Logerna i Borås slås ihop
1998Logerna i Göteborg slås ihop
2001Göte Westerberg installeras som Stormästare
2001Stockholmsklubben instiftas
2003Svarta Örns Ordens 100-årsjubileum
2005Logen i Stockhom invigs
2008Lennart Håwestam installeras som Stormästare och Svarta Örns Ordens verksamhetsidé framtages
2009Svarta Örns Ordens etikinriktning formateras
2010Landsmötet genomföres för första gången utanför Göteborg, denna gång i Varberg
2012Ritual för Landsmötet tas fram och Svarta Örns Ordens stora lagbok i original presenteras inbunden för användande i Landsmötesritualen
2013Ordens första grundpelare, Gudsfruktan, ändras språkligt till, Gudstro
2013Landsmötet genomförs för första gången med damer
2014Logerna Olaus Petri, Örebro och Dalarö Skans, Stockholm bildar Riddarelogen Skonaren Vega
2016Svarta Örns Ordens damsektion bildas med start i Stockholm