Damklubben Beda Johanna
Göterborg

Vi är en damklubb inom Svarta Örns Orden och har vårt säte i Göteborg. Genom en uppriktig vänskap vill vi skapa en djup social gemenskap där vi kan få en ny dimension och mening med vårt liv. Vår uppgift är att som medlem bli en starkare och mer empatisk människa och vara vidsynt. Vi skall se vår nästa genom att visa trygghet och tillit. Medlemskapet skall ge var och en möjlighet att utveckla sin personlighet genom vänskaplig samvaro och genom att delta i det inre logarbetet.

Välkommen att bli en syster i Beda Johanna!

Damklubben Herzogin Cecilie
Uddevalla

Vi är en damklubb inom Svarta Örns Orden som startade 2017. Vårt mål är att Du som medlem hos oss  ska medverka till att stärka gruppgemenskapen och också växa individuellt. Genom ett starkt systerskap bygger vi en stabil och trygg vänskap, som handlar om att bli sedd, stöttad och att få vägledning mot att bli en tryggare medmänniska. Uppriktig vänskap värderar vi högt och vi vill skapa en djup, social gemenskap, där vi kan få en ny dimension och starkare mening med vårt liv.
Medlemskapet ger var och en en möjlighet att utveckla sin personlighet i vänskaplig samvaro, och genom att delta i det inre logearbetet. .

Damklubben christine europa
Halmstad

Vi är en damklubb nom Svarta Örnsorden och har vårt säte i Halmstad.

Vårt mål är att Du som medlem hos oss ska medverka till att stärka gruppgemenskapen men också växa individuellt. Genom ett starkt systerskap bygger vi en stabil och trygg vänskap. Vi ska se vår nästa genom att visa trygghet och tillit samt vara en person att lita på. Medlemskapet ger var och en möjlighet att utveckla sin personlighet i vänskaplig samvaro och genom att delta i det inre logearbetet.

Välkommen att bli en syster i Christine Europa.

Damerna som startade klubben Maria Eufrosyne

Damklubben maria eufrosyne
Lidköping

Vi är en damklubb inom Svarta Örns Orden som startades 2017 och har vårt säte i Lidköping.  
Vårt mål som medlem hos oss är att sträva efter att vi ska blir starkare som grupp och även stärka oss individuellt. Genom ett starkt systerskap bygger vi en stabil och trygg vänskap som handlar om att bli sedd, stöttad och att få vägledning till att bli en bättre medmänniska.  

Medlemskapet ger var och en möjlighet att utveckla sin personlighet genom vänskaplig samvaro och genom att delta i det inre logearbetet. Varmt Välkommen att bli en syster i Maria Eufrosyne!  

Damklubben fortuna Viktoria
Örebro

Fortuna Viktoria är en damklubb som bildades i juni 2018 och är hemmahörande i Örebro. Vi har sedan starten vuxit snabbt i medlemsantalen. 

Det viktigaste i vår verksamhet är våra gradgivningar som sker i rituell form. Vi har även informella träffar där vi ses och umgås och lär känna varandra. På dessa träffar äter vi en bit mat tillsammans, vi har vinprovningar och intressanta föreläsningar – allt för ett starkt Systerskap

Damklubben Clara Fylgia
Stockholm

Vi startade 2016, och vi har vårt säte i Stockholm. Vårt mål är att man, som medlem hos oss, ska stärka gruppen och växa individuellt. Genom ett starkt systerskap bygger vi en stabil och trygg vänskap, som handlar om att bli sedd, stöttad och att få vägledning mot att bli en bättre medmänniska. I en uppriktig vänskap vill vi skapa en djup, social gemenskap, där vi kan få en ny dimension och mening med vårt liv. Medlemskapet ger var och en en möjlighet att utveckla sin personlighet i vänskaplig samvaro, och genom att delta i det inre logearbetet.
Välkommen att bli en syster i Clara Fylgia!