Stormästaren

1977 blev Stormästaren medlem i Svarta Örns Orden på Landsmötet i Göteborg och med hemmahörighet i logen Carolus Rex, Uddevalla tills Stormästaren 2005 överfördes till den nystartade Stockholmslogen Dalarö Skans. Befattningarna genom åren har varit marskalk, biträdande ceremonimästare och styrande mästare i logen Carolus Rex samt kansler i logen Dalarö Skans.

Stormästaren har sedan 20-årsåldern varit politiskt – och föreningsaktiv i ett femtiotal föreningar och sammanslutningar. Intresset och kunskapen finns såväl yrkesbetonat som fritidsmässigt inom området organisations– och ledarskaps-utveckling, varför det föll sig naturligt att ansluta sig till Svarta Örns Orden speciellt som Stormästaren tilltalades av den etiska prägel utgående från den kristna tron som Orden står för.

Stormästaren verkar för att Orden skall bli ännu mer publik d v s bli mer känd i samhället så att fler söker sig till Orden. Att starta nya loger både inom herrsektionen och damsektionen ligger också Stormästaren varmt om hjärtat.

Stormästaren vill ännu mer utveckla Ordens etiska grund baserad på den evangelisk-lutherska läran. Gudstro, Broderskap/Systerskap och Etik är viktiga honnörsord för Stormästaren vars valspråk är:

Svarta Örns Orden för DIG idag och i morgon

Stormästaren kan kontaktas på e-post: stm@soo.nu