STORA RÅDET

Stora Rådet är Stormästarens rådgivande organ och högsta råd inom Orden.
Rådet består av följande medlemmar:

Stormästare 2

lennart Håwestam

Stormästare och Svarta Örns Ordens högste styresman

Stormästare Lennart Håwestam är en 74-årig beteendevetare med erfarenhet från det civila samhället där har varit styrelseordförande i ett 50-tal organisationer på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Medlem sedan 1977

Yrkeslivet har präglats av chefsposter inom det statliga och enskilda området. Han har även innehaft diverse politiska uppdrag på kommunal nivå.

Thomas Johansson

Thomas Johansson

Storkansler

Som ordens storkansler verkar jag för broderskapets/systerskapets stärkande. Ansvarig för ordens ritualer. Pensionerad yrkesofficer. Medlem sedan 1992 med stort intresse för god single malt dryck, dvs whisky (framför allt skotsk/svensk).

Anders Pettersson

Generalsekreterare

Svarta Örns Ordens Generalsekreterare & ofta involverad i ordens utvecklingsfrågor.

Mångfacetterad med erfarenheter som kock, bartender, servitör, sälj, marknadsansvar och nu med ansvar för utveckling av operativa processer i en internationell koncern.

Erfarenhet av flera företags & styrelse uppdrag, insatser som ofta leder till en ledande position.

Medlem sedan 1998 med ett stort intresse för bl.a mat och dryck, trivs allra bäst i sommarhuset utanför Hunnebostrand med närhet till natur, bad, fiske och båtliv.

Björn Olsson

Ordenskansler

Ordenskansler och ansvarig för Svarta Örns Ordens digitala del.

Egenföretagare och civilingenjör från Chalmers som idag arbetar med utveckling inom automotivebranschen.

Medlem sedan 2004 med ett stort intresse för bl.a segling och ishockey.

Sätter mig gärna och kliar elfenben (spelar piano) när det passar.

Fredrik Fernbom

Överkaplan

Som överkaplan ansvarar jag för den första grundpelaren i vår orden.

Gudstron skall genomsyra all vår verksamhet och bära frukt i fosterlandskärlek, broderskap/systerskap och barmhärtighet. Jag är präst i Svenska kyrkan sedan 1993 och medlem sedan 2013.  Mitt stora intresse i livet är människor i historia och nutid. Att möta bröder och systrar inom orden under trevliga former är därför något jag prioriterar, men givetvis också umgänget med den egna familjen, som består av fru och två vuxna barn

Överceremonimästare Kjell Cronvall

Kjell Cronvall

Överceremonimästare

Överceremonimästare med ansvar för alla ärenden gällande om ceremonier, musikaliska inslag och säkerhet. Pensionerad yrkesofficer med bakgrund inom motor, trafiktjänst, skydd och säkerhet. Ägnar sig gärna åt sina stora intressen bilar samt Logen Dalarö Skans.

Överskattmästare lars Bohlin

Lars Bohlin

Överskattmästare

Överskattmästare med övergripande ekonomiansvar för hela Svarta Örns Orden.

Pensionerad förbundsdirektör för svensk företagshälsovård och tidigare musikhandlare (mycket länge sedan). Ekonom och utbildning från GIH.

Medlem sedan 1969.

Peter Eriksson

Peter Eriksson

Ordensheraldiker

Ordensheraldiker med ansvarig för symbolik. Driver företag som importerar tryckluftsverktyg och polermaskiner med inriktning på fordonssidan.

Medlem sedan 1994.

När vädret tillåter håller jag gärna på med vattenskidåkning och golf, annars ligger matlagning och resor högt på listan.

Överintendent Per Sundström

Per Sundström

Överintendent

Överintendent med ansvar för innehavet av Ordens regalier och rekvisita.

Det innebär att det är av mig man beställer utmärkelser och annan ordens materiel.

Medlem sedan 2001 som gillar att resa och upptäcka nya platser, gärna tillsammans med min fru Heléne. Få saker slår dock varma kala klippor och salta bad i Bohuslän. När jag får möjlighet hugger jag gärna halsen av en god Champagne.

Ronny Spetz

Överprovidör

Överprovidör och som sådan ansvarig för att alla måltider inom Svarta Örns Orden skall vara stilfulla och värdiga.


Mer text kommer

Lennart Steén

Lennart Steén

Ordförande i Hjälpkassan

Ordförande  i Understödsföreningen Svarta Örns Ordens Hjälpkassa.

Hjälpkassans ändamål är att vid medlems bortgång lämna stöd till anhöriga.
Ordensmedlem sedan 1993. Tillhör Logen Olaus Petri. Styrande Mästare under 9 år.

Senior. Tidigare Postanställd, personalärenden/krishantering mm. Konsultuppdrag.

RIM Christer Garbén

Christer Garbén

Riddarelogemästare RAC

Riddarelogemästare i riddarelogen ”af Chapman”. Har arbetat som egenföretagare inom snabbmatsbranschen sedan 1982. Medlem sedan 1987.

Magnus Niklasson

Magnus Niklasson

Riddarelogemästare RAR

Riddarelogemästare i riddarelogen Abraham Rydberg. Officer i Flygvapnet.

Medlem sedan 1999 med stort intresse är orientering där jag får både motion och energi.)

Tommy Pehrson

Riddarelogemästare RCN

Riddarelogemästare i Riddarelogen Calmare Nyckel. På senare tid mycket engagerad i utformning av nya ritualer och tillvägagångssätt.

Arbetade tidigare i många år med marknadsföring i olika branscher. Medlem sedan 1988. Tillbringar gärna tid på varmare breddgrader där dagarna kan fyllas med golf.

Mikael Hvinlund

Riddarelogemästare RSV

Riddarelogemästare i riddarelogen Skonaren Vega sedan 2020 och före det styrande mästare i Logen Dalarö Skans. Arbetar i det civila som Kommunikationsdirektör på Arbetsförmedlingen. Medlem sedan 2006 med ett stort intresse för båt- och friluftsliv.