Damklubben Clara Fylgia

Vi är en damklubb inom Svarta Örns Orden. Vi startade 2016, och vi har vårt säte i Stockholm.

Vårt mål är att man, som medlem hos oss, ska stärka gruppen och växa individuellt. Genom ett starkt systerskap bygger vi en stabil och trygg vänskap, som handlar om att bli sedd, stöttad och att få vägledning mot att bli en bättre medmänniska. I en uppriktig vänskap vill vi skapa en djup, social gemenskap, där vi kan få en ny dimension och mening med vårt liv.

Medlemskapet ger var och en en möjlighet att utveckla sin personlighet i vänskaplig samvaro, och genom att delta i det inre logearbetet.

Svarta Örns Ordens valspråk är “Rätt och Sanning”, och det sammanfattar vårt sätt att leva. Valspråket har vi som utvecklande steg i vår etiska vandring inom Svarta Örns Orden.

Välkommen att bli en syster i Clara Fylgia! 

Kontakta oss på info.clarafylgia@soo.nu för mer information.