Logen Norre port

Välkommen till logen Norre Port i Halmstad

Norre Port, stadsport i Halmstad som givit namn åt Logen Norre Port. När Christian IV:e blev kung i Danmark 1588 framstod Halmstads betydelse som utpost för det danska riket allt tydligare. Under de närmaste åren förvandlades Halmstad till ett starkt fäste på höjden av den tidens fortifikationskonst. Från Danmark kom skutorna lastade med byggmaterial, kronans skogar skattades på finaste ek timmer och tegelugnar murades upp utanför staden. År 1601 stod Norre Port färdig som en av fyra stadsportar, den enda som idag finns kvar. Under senare hälften av 1800-talet var dock porten nära att rivas, efter beslut i stadsfullmäktige 1879 ansöktes hos Kungl. Majestät om lov att riva porten, en ansökan som dessbättre avslogs.

Kontakta oss gärna på info.norreport@soo.nu för mer information.