Logen Två Gripar i Malmö

Välkommen till Logen Två Gripar i Malmö, den sydligaste logen i Svarta Örns Orden.

Logens namn härrör från Malmö Stadsvapen, den s.k. dubbelgripen. Här kan du läsa om vårt arbete, våra arrangemang och hur du kan kontakta oss. Våra ordenslokaler hyr vi i Odd Fellow Palatset vid Gustav Adolfs torg i centrala Malmö. I dessa fantastiska lokaler håller vi våra formella ordensmöten. Vidare äger vi en lokal på drygt 200 kvm vid Lorensborgstorget i Malmö. Här håller vi alla övriga möten, som ingår i den löpande logeverksamheten.

Lokalen fungerar även som en samlingslokal för alla Bröder och Damer vid de sociala aktiviteter, som är en viktig del i vår verksamhet. Varje tisdag kl 18 är vår lokal öppen för alla Bröder, som vill få en stund av brödragemenskap under lediga former.

Hur blir man medlem?

Är Du intresserad av att söka inträde i Svarta Örns Orden? Man kan endast vinna inträde genom att två Ordensbröder rekommenderar detta. Även om du inte känner någon inom Svarta Örns Orden kan Du kontakta oss i Två Gripar, och där lämna en kort beskrivning av Dig själv. Du kan då få möjlighet till ett samtal med en erfaren Broder och i förlängningen en inbjudan till en informationsträff, där Du kan bekanta Dig med flera Bröder och vice versa. Vi välkomnar alla som vill arbeta för ett etiskt samhälle och som delar våra värderingar.

Du kan nå logen Två Gripar på info.ltg@soo.nu för mer information.