Logen Olaus Petri

Logen Olaus Petri av Svarta Örns Orden bildades i Örebro 1946. Logen hyr egna lokaler på Köpmangatan 1 i Örebro. Lokalen fungerar även som en samlingslokal för alla Bröder och Damer vid sociala aktiviteter, som är en viktig del i vår verksamhet.