Logen Olaus Petri Stipendier

Stipendium
Orden har som ett av sina syften att värna om konst och kultur såväl inom som utom Orden. Stipendiet ska stärka detta arbete genom att dels vara ett synligt bevis på vad Orden står för.  Ändamålet med stipendiet är att uppmuntra ungdomar som studerar på gymnasieskola, högskola eller motsvarande med utbildning inom musik, konst, gastronomi eller annan estetisk utbildning. Elev /eleverna skall bedömmas ha gjort fördömliga framsteg inom sitt område. Målgruppen för stipendiet är elever inom Logen Olaus Petri huvudsakliga medlemsområde. Dvs. Örebro län. 

Stipendieutdelning 2016.
Årets stipendieutdelning skedde på nationaldagen den 6 juni och delades ut på Stadsparkens scen i Örebro. Liksom förra året delades priset mellan tre ungdomar som gjort sig förtjänta av en uppmärksamhet utöver det vanliga. De är alla avgående elever från Virginska skolans restaurangprogram och har alla höga studieresultat inom gourmet-området. De har framgångsrikt deltagit i AEHT´s (Association Européenne des Ecoles D´Hotellerie et de Tourisme)  Annual Conferences årliga tävling för elever från hela Europa. Stipendiet på 3500 Kr var delades ut till följande personer.Hanna Martinsson, Edvin Harström & Pontus Lindgren. Pga att Pontus Lindgren inte kunde närvara mottogs priset formellt av Jenny Gustavsson som är programledare och rektor på livsmedelsprogrammet på Virginska skolan.Carina Ekdahl som är lärare på restaurangprogrammet har medverkat i uttagningen av stipendiaterna. 

Stipendieutdelning på Svenska Nationaldagen 2017.
Logen Olaus Petris styrande mästare Lennart Steén samt bröderna Mats Sjöqvist och Urban Löfwenhamn delade på Nationaldagen ut årets stipendium till fyra ungdomar som visat prov på goda talanger inom kulturområdet. Utdelningen skedde i Stadsparken i Örebro och ett stort antal besökare kunde ta del av evenemanget. Detta år premierades fyra ungdomar från Kulturskolan som ägnar sin fritid åt dans. Ungdomarna fick blommor och  2 500 kr var att användas till sin framtida utveckling.
Mottagarna av årets stipendium var:
Alicia Eliasson Linnéa Eliasson Max Edsbrand Oliver Lundberg.