Logen Olaus Petri Historia

Örebro Slott

Från 1520-talet utvecklade Olaus Petri reformationens principer. Han medarbetade troligen i 1526 års översättning av Nya testamentet. 1541 års bibelöversättning (”Gustav Vasas bibel”) är ett verk av honom och brodern Laurentius. Olaus Petri utarbetade kyrkohandbok, postilla och mässordningen. Dömd till döden 1540 men benådades och blev kyrkoherde i Storkyrkan 1543.

Örebrologen invigdes den 13 oktober 1946 och namnändrades drygt 20 år senare till Logen Olaus Petri. Namnet togs efter den kände Örebrosonen Olaus Petri. Logen var fram till år 2000 direkt underställd Storlogen men sorterar numera under Riddarelogen Skonaren Vega. Logen är mycket aktiv med minst en aktivitet i veckan och har närmare 200 Bröder. 

Logen Olaus Petri planterade Logens tredje Ordenskors vid Mosjö kyrka den 14 april 1996, det år Logen firade sitt 50-åriga tillhörighet i Svarta Örns Orden som Loge. Övriga Ordenskors är planterade vid Riseberga klosterruin och Kägleholms slottsruin i Ödeby.