RIddarlogen calmare nyckel halmstad

Riddarelogen fick sitt namn av fartyget Calmare Nyckel byggt i Holland år 1625.

Calmare Nyckel var tillsammans med Fågel Blå ett av de två skepp som medförde de första Svenska emigranterna till Amerika för att där bilda en svensk koloni Nya Sverige eller New Sweden. Tillkomsten av fartyget grundade sig på att kung Gustav II Adolf gjort en framställning till landets sjöstäder att bilda priviligierade skeppskompanier mot att kronan fick utnyttja skeppen vid behov eller vid eventuella krig.

År 1637 köptes Calmare Nyckel av Nya Sverige Kompaniet för kolonisationsresan till Nordamerika. Skeppet lämnade Göteborg hösten 1637.

I mars 1638 anlände Calmare Nyckel till Delawareflodens mynning och seglade en bit upp i floden där man köpte ett landområde av några indianstammar. Efter ett antal emigrantresor såldes Calmare Nyckel till Holland och lär ha förlist någon gång i slutet av 1600 talet.

I Delaware finns en sentida rekonstruktion av Calmare Nyckel sjösatt 1998.