SKAVBÖKE KAPELL


Riddarelogen Calmare Nyckel har sedan 2010 haft Skavböke kapell som en del av den sjunde graden där vi samlas innan vi fortsätter med gradgivning inne i Ordenshuset i Halmstad.


Det var genom broder Mikael Pettersson, som tillhör logen Norre Port, vi kom i kontakt med detta unika kapell.

Det var folket i bygden som efterlyste ett kapell för att slippa transportera sig till sin kyrka som låg långt borta.
Man samlade in pengar och med hjälp av duktiga församlingsbor kunde kapellet byggas och inredas till en kostnad av 23.000kr. 1925 kunde man inviga kapellet och församlingen hade ett eget ställe för gudstjänster och dylikt. Varken kyrkan, staten eller kommunen bidrog med några medel. Kapellet är uppfört helt i trä och tillhör tjugotalsklassicismen med lökformad kröndel.

Interiör Skavböke kapell

1929 anlitade man två unga konstnärer för den invändiga dekorationen. De hette Waldemar Lorentzon och Axel Olsson och blev sedan världsberömda i den så kallade Halmstadsgruppen. Idag betingar dessa konstverk ett mycket högt värde.


Det är i regel under april månad som Riddarelogen Calmare Nyckel besöker Skavböke och vi har genom åren haft tur med vädret med sol och behaglig värme.
Vi rekommenderar alla att göra ett besök i detta unika och fantastiska kapell när tillfälle ges.