Riddarelogen Calmare Nyckels historia

Namnet Calmare Nyckel kommer från ett av de fartyg som anlände till Delaware i Nordamerika år 1638 för att där etablera den svenska kolonin Nya Sverige.

Calmare nyckel- Av Jacob Hägg - sv:Sjöfartsmuseet/W.carter, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45988677
Calmare Nyckel

I Riddarelogen ingick från början fem stadsloger men efter sammanslagningen av de två Logerna i Borås till en, ingick därmed fyra loger i Calmare Nyckel.

1 juli 2010 flyttades av rent praktiska skäl Logen De sju Härader till Riddarelogen ”af Chapman”.

Följande tre loger ingår numera i Riddarelogen ”Calmare Nyckel”:
Varbergs Hus – Varberg, Norre Port – Halmstad , Två Gripar – Malmö

Omorganisationen 2010

Ibland blir det nödvändigt att se över organisationen för att möta tidens utmaningar som även påverkar vårt samfund. Därför beslöt Stora Rådet att från 2011 genomföra en genomgripande förändring av ordens riddarloger, vilket innebar att logerna Två Gripar, Norre Port och Varbergs Hus tillhör Riddarelogen ”Calmare Nyckel”, med säte i i Halmstad. Riddarelogens säte ändras från Borås till Halmstad. Samtidigt överförs åttonde graden, Kommendörsgraden, till respektive riddareloge.

Riddarelogemästare Tommy Pehrson

Fram till hösten 1963 saknade Svarta Örns Orden riddareloger i Sverige. Några år efter att Logen Två Gripar bildades tillkom den 24 november som första Riddareloge ”Calmare Nyckel” med säte i Borås. I Riddarelogen ”Calmare Nyckel” ingick logerna Varbergs Hus (Varberg), De Sju Härader (Borås), Norre Port (Halmstad) och Två Gripar (Malmö). Symboliken med havet och Sjöfarten ville man skulle prägla namnen på Riddarelogerna. Året efter Riddarelogen ”Calmare Nyckel:s” tillkomst instiftades1964 Riddarelogen ”Abraham Rydberg” med säte i Lidköping och slutligen tillkom så också Riddarelogen ”af Chapman” med Göteborg som hemmahamn. Alla Riddareloger har således namn efter kända skepp.

När det gäller Calmare Nyckel var det ett fartyg byggt i Holland år 1625 av samma typ som vårt moderfartyg ”The Black Eagle” och som också under stora strapatser transporterade utvandrare och last till det stora landet i väster. Calmare Nyckel utgick från Kalmar, som framgår av namnet, samt från Göteborg under ett antal år. Målet för resorna var att finna en lämplig plats för nybyggare. Man hamnade i North Carolina och närmare bestämt runt nuvarande staden Wilmington vid Delawarefloden.

Vårt skepp har fått en sentida rekonstruktion som har byggts av entusiaster med relationer till Sverige. År 1998 sjösattes nya Calmare Nyckel och används idag som turistattraktion i de gamla svenskbygderna. En trubadur från Göteborg har skrivit och sjungit en visa om vårt skepp. Den ingår i ett album som heter ”Skeppsråttan”.

Vår Stormästares valspråk är ”Svarta Örns Orden för dig idag och imorgon”. Han är en framåtsträvande Stormästare och han sätter rekrytering, nya loger och etik högt på listan. I och med att logeantalet planeras öka i framtiden insåg han att organisationen måste ses över. Ett led i detta och då som första åtgärd beslutades att Riddarelogen ”Calmare Nyckel” skulle ombildas. Logeantalet skulle minskas till tre loger i stället för fyra och Logen ”De Sju Härader” i Borås skulle överföras till Riddarelogen ”af Chapman”.

Som ny Riddarelogemästare var min första uppgift att bestämma var vi skulle ha vårt säte samt hur den nya Riddarelogens sammansättning skulle se ut. Ganska snart förstod jag att vi behövde ändamålsenliga lokaler och ett säte som geografiskt skulle tilltala alla samt en organisation med erfarna och framåtsträvande rådsmedlemmar.

Vi beslutade att vårt säte skulle vara i Ordenshuset i Halmstad, som också ägs av Svarta Örns Orden.

Eftersom vi i stort sett alla var nya inför denna uppgift, med få undantag, blev det stora krav på oss som skulle ingå i den nya Riddarelogen. Med stor hjälp av bl a våra Styrande mästare i logerna kom vi slutligen fram till en tänkbar sammansättning som visserligen reviderades en del men till slut blev en bra fördelning mellan logerna. Efter en del diskussioner och letande fann vi också vårt fantastiskt fina kapell i Skavböke strax utanför Oskarström och som inte ligger allt för långt från Ordenshuset i Halmstad. Kapellet har uppförts i trä och har dekorerats av de välkända konstnärerna Waldemar Lorenzon och Axel Olson. De har skapat kyrklig konst av stora och bestående skönhetsvärden. Jag hoppas att så många som möjligt skall få möjlighet att besöka denna underbara byggnad.

Vår första Sjunde grad (Riddargraden) i vår nya Riddareloge gavs under våren 2011 med elva bröder som recipiender. Från och med hösten 2011 ges även Åttonde graden (Kommendörsgraden) i Riddarelogerna. Gradmästare för denna grad blir Riddarelogemästaren i varje Riddareloge och säte för vår del blir även för denna grad Ordenshuset i Halmstad. En gradsekreterare har i och med detta tillkommit till den övriga organisationen. Omorganisationen 2010 innebär att från 2011 ges sjunde och åttonde graden i Halmstad för recipienderna i logerna Två Gripar, Norre Port och Varbergs Hus.

Jag ser med stor tillfredsställelse på mina olika arbetsuppgifter som Riddarelogemästare inom Riddarelogen ”Calmare Nyckel” och hoppas att vi kan vidareutveckla vår Riddareloge till något stort och betydelsefullt inom Svarta Örns Orden.

Vårt motto skall vara att under evangelisk-lutherska värderingar och med stark känsla för Fosterlandet, i sann Brodersanda och med ett Barmhärtigt sinne utveckla oss i etisk anda.