Damklubben Herzogin Cecilie Historia

Cecilie of Mecklenburg-Schwerin Crown Princess of Germany and Prussia

Herzogin Cecilie, Herzogin är tyska för ”Hertiginna” som också är smeknamnet på vårt fartyg varefter logen är uppkallad. Fartyget är uppkallat efter den tyska ärkehertiginnan Cecilie som ses här till vänster.

Fartyget var en smäcker snabbseglare på bl.a. vetetraden mellan Australien och Europa. Loggades på 21 knop förbi Skagen på väg mot hemmahamnen Mariehamn på Åland, hon ingick i Redare Gustaf Eriksson flotta.

Våra första möten,  sensommaren och hösten 2016, med de första damerna hade vi på en annan historisk plats, Sveriges första badort – Gustafsberg. Redan Gustav III besökte området och drack brunn.

Det äldre namnet var Baggetofta, en känd Uddevalla-släkt, Bagge,  huserade här. Det fanns också ett litet båtvarv på Baggetofta. Den fru Bagge som levde 1718 (Stadens förnämsta dam)  fick det stora och ansvarfulla uppdraget att ansvara för balsameringen av kvarlevorna efter Karl XII som skjutits i Halden – vars liktåg stannade i Uddevalla, där balsameringen ägde rum. 

Efter flera träffar beslöt vi att försöka vidareutveckla våra ambitioner och ansöka om att bilda en lokal damklubb.  

Det första steget på vår färd mot att bilda loge var bildandet av vår damklubb, Herzogin Cecilie. I Uddevalla i januari 2017. Det skedde med hjälp av medlemmar ur Carolus Rex samt Svarta Örns Ordens Stormästare Lennart Håwestam, han hade rest till sin gamla hemstad för att leda förhandlingarna.

Vi växer sakta, små myrsteg kan tyckas, men gemensamt och med tillförsikt hoppas vi på nya medlemmar. Och, de flesta av oss känner ju väl till hur flitiga myror är och vilka stora stackar de kan bygga.