Damklubben Maria Eufrosyne Historia

Vårt namn kommer ifrån Maria Eufrosyne, eller som hon egentligen hette Maria E av Pfalz och kom från Tyskland. Hon var syster till Karl X Gustav och gift med Gabriel De la Gardie. Hon blev känd och aktad för att vara en skicklig och smart medlare i de kungliga kretsarna.

”Gott ist mir allés” var hennes valspråk och hon var också författare till ett antal skrifter. För oss var hon en stark kvinna på 1600talet i Sverige.