Logen Dalarö Skans Historia

Det första steget till en loge i Stockholm inom Svarta Örns Orden togs den 29 april 2001, då en klubb bildades av ett antal i huvudstaden boende Bröder. Några år senare var medlemsantalet tillräckligt stort för att ta steget fullt ut och bilda Logen Dalarö Skans vilket skedde söndagen den 17 april 2005. Den högtidliga och stämningsfulla ceremonin besöktes av ett stort antal Bröder från landets övriga Loger. I samband med ceremonin togs även fyra nya Bröder in i vår Orden.

Logen Dalarö Skans är stadigt växande med nya bröder och en alltmer fyllig verksamhetskalender. Våra aktiviteter sker nu både på helg och vardagar med skiftande tema och innehåll.

Varje tusenmilaresa börjar med ett litet steg, och vi ser med tillförsikt fram emot många trevliga och utvecklande år i Logen Dalarö Skans och i Svarta Örns Orden.

Vill du veta mer om oss och vår verksamhet inför ett medlemskap är du välkommen att ta kontakt med oss. Kontakta XXXXXXX