Logen Läckö Slott Historia

Det började för över 70 år sedan
Det var på hösten 1947 som funderingarna tog fart om att starta en klubb inom Svarta Örns Orden i Lidköping. Planerna tog allt fastare form och den 11 maj 1948 ansåg ett tiotal Lidköpingsbröder med Ragnar Andersson i spetsen att tiden var mogen för konstituering av klubben. Skaralogen som bildades 1945 blev naturligt nog Lidköpingsklubbens moderloge. Invigningen skedde den 13 oktober 1948 på Hotell De la Gardie och samma dag hölls också klubbens första högtidsdag. Den livaktiga klubben växte hastigt och kunde snart räkna in ett femtiotal medlemmar. På Stormästare Olof Traungs initiativ startade diskussionerna om nästa steg i vår historia nämligen att bilda en egen loge. Lördagen den 4 mars 1950 var den stora dagen för Lidköpingslogens invigningshögtid, som ägde rum i Stadshotellets festsal. Invigningen förrättades med Stormästaren i spetsen för samtliga Styrande Mästare och över hundratalet bröder representerande samtliga loger. Vid detta tillfälle installerades också den nyblivna logens förste Styrande Mästare Olle Bohman, som vid sin sida som Styrande Rådsmedlemmar fick kansler Bengt Karlberg, sekreterare Allan Ellström, kassaförvaltare Ernst Gaulitz samt bröderna Sven Andrén, Nils Fröjd, Paul Frick och Rabe Aronsson. Så stod den nya Logen Läckö Slott där på skälvande men viljestarka ben och styrkta av Svarta Örnsordens rika ideal tog man sig med friskt mod an sina arbetsuppgifter. De dominerande yrkesgrupperna den första tiden var köpmän och lantbrukare. Lidköpingslogen utvecklades i rask takt såväl numerärt som i andlig styrka. Till brödrakedjan fogades länk till länk och den 31 december 1952 kunde Logen räkna in uppemot 100 medlemmar.

Drömmen om ett eget hem
Logen Läckö Slotts möteslokal var i begynnelsen festsalen på Stadshotellet. Där uppehöll bröderna sin verksamhet till slutet av 50-talet innan det var dags att flytta sina bopålar till Hotell Gyllene Örnen. Där stannade man i ett tiotal år, och sedan var det dags för ny flytt nu till Gamla Rådhusets övervåning mitt på Nya stadens torg. Där huserade bröderna ett par år tills man i början av 70-talet flyttade in i ett eget Ordenshus med adress Östra Hamnen 5. Drömmen om egna lokaliteter hade växt sig allt starkare bland bröderna. Det var tungt och besvärligt att hämta upp och ned rekvisita från vindsvåningar och liknande i samband med sammankomsterna. Glädjen stod därför högt i tak när man till slut efter mycket svett och möda kunde inviga sina egna lokaler 1973. Det lades ned åtskilliga arbetstimmar av Lidköpingsbröderna och entusiasmen och nybyggarandan var stor. Man hade skapat något tillsammans vilket ledde till att gemenskapen inom logen stärktes och att brödraskaran svetsades samman ytterligare. Givmildheten var också stor bland bröderna och det skänktes både kontanta medel och virke i samband med ombyggnaden. När lokalerna stod klara bildades ett fastighetsbolag med ansvar för skötsel och administration.

Vårt ordenshus är beläget centralt i Lidköping intill Lidans utlopp i Vänern. I huset inrymdes från början förutom ordenslokalerna på andra våningen också bland annat en beställningsrestaurang. Inför 50-års jubileet utökades ordenslokalerna med mer ändamålsenliga utrymmen. De tidigare vindslokalerna byggdes om och rymde t ex en ny sammanträdeslokal. 

Vårt ordenshus är beläget centralt i Lidköping intill Lidans utlopp i Vänern. I huset inrymdes från början förutom ordenslokalerna på andra våningen också bland annat en beställningsrestaurang. Inför 50-års jubileet utökades ordenslokalerna med mer ändamålsenliga utrymmen. De tidigare vindslokalerna byggdes om och rymde t ex en ny sammanträdeslokal. 

Renovering 
Under 2019 genomfördes en större renovering vilket medförde att sammanvarorummet flyttades ner till första våning samt att matsalen frächades upp. Det nya sammanvarorummet blev större och bättre anpassat för de aktiviteter som där bedrivs. Restaurangen blev också mer harmoniserad med ordens budskap. Förutom de bättre förutsättningarna kunde nu även andra delar av byggnaden hyras ut till andra gäster och därmed inbringa mer intäkter till orden. Även restaurangen finns härmed till uthyrning med ett fullutrustat kök för att öka på intäkterna ytterligare. 

– Möteslokal för större brödrasammankomster som t ex gradgivningar och brödrahögtider- Sammanträdesrum
– Sammanvarorum
– Damklubben Aurora har sina styrelsemöten förlagda till denna lokal- Damklubben Maria Eufrosyne har sina sammankomster förlagda till denna lokal