Logen Nya Älvsborg Historia

Den första logen i Göteborg bildades 1933 och ökade snabbt sitt medlemstal så att man 1965 fick dela sig i de två logerna Skansen Kronan och Skansen Lejonet. Dåvarande adress var en fastighet på Föreningsgatan som man under tiden växte ur.

I november 1995 förvärvade man en redarvilla på Lennart Thorstenssonsgatan 3 där vi allt jämnt har vår verksamhet. Efter om och tillbyggnad är huset idag fullt utrustat med komplett restaurangkök, nyrenoverad matsal och konferensmöjligheter för uthyrning till högtidsdagar och andra begivenheter. Huset inrymmer även Storlogens kansli och arkivet över vår ordens historia.

Med mer ändamålsenliga lokaler slog man så den 6 september 1998 ihop de två befintliga logerna som fick namnet Logen Nya Älvsborg efter Nya Älvsborgs Fästning.

Logen har ett stort antal bröder som med glädje, nit och stor entusiasm engagerar sig i ordensarbetet. Broderskapet är gott och vi hälsar nya medlemmar välkomna.

Logen Nya Älvsborgs förste Styrande Mästare var Lars-Olof Traung och idag är det Håkan Eriksson.