Logen Nya Älvsborg Historia

Nya Älvsborg – En loge i historiens centrum

En svart örn breder ut sina svarta vingar och bevakar tyst den röda tegelbyggnaden på Lennart Torstenssonsgatan 3 i Göteborg. Den vackra 50-talsvillan har en egen historia i att ha varit boning åt redarfamiljen von Sydow.

Numera visar den stolta örnen var Logen Nya Älvsborg och Svarta Örns Orden har sin hemvist. Redan 1933 – efter en stark utveckling under Svarta Örns första 30 år – bildades den första Göteborgslogen. År 1965 bildades Logerna Skansen Kronan och Skansen Lejonet för att på ett bättre sätt kunna ta hand om den allt större och växande brödraskaran i Göteborg.

Vid tidpunkt i november 1995 flyttar de två Logerna från Föreningsgatan34, som varit hemvist sedan 1957, till den förvärvade fastigheten på Lennart Torstenssonsgatan. Efter genomgående ombyggnad, gjorde Styrande Mästarna för de båda logerna snart hemmastadda i de nya anpassade lokalerna. Det ändamålsenliga köket skapar goda förutsättningar för Providörerna att ordna med måltider till gradgivningar.

Som ett led i strävan om ständig anpassning och förbättring sker så en sammanslagning av de båda Göteborgslogerna, och Logen Nya Älvsborg invigdes söndagen den 6 september 1998 av vår Stormästare.

Den röda tegelvillan, med den stolta örnen sjuder således av liv, Ordensliv. Förutom Logearbetet ryms även i fastigheten Storlogens kansli och arkiv över Svarta Örns Ordens historia sedan 1903.