Logen Varbergs Hus Stipendier

Orden har som ett av sina syften att värna om konst och kultur såväl inom som utom Orden. Stipendiet ska stärka detta arbete genom att dels vara ett synligt bevis på vad Orden står för och dels göra Svarta Örns Orden och Logen Varbergs Hus mer känd i samhället. Ändamålet med stipendiet är att uppmuntra ungdomar som studerar inom musik- eller teaterutbildning. Målgruppen för stipendiet är elever inom Logen Varbergs Hus huvudsakliga medlemsområde. Eleven skall ha gjort föredömliga framsteg inom sitt område. Kandidat/er till stipendiet utses av lärare eller person med god kännedom om elev/er inom respektive område.