Riddarelogen Abraham Rydbergs historia

Riddarelogen ”Abraham Rydberg” instiftades den 4 oktober 1964 och fick sitt säte i Lidköping. I Riddarelogen ingick från början tre stadsloger och år 2000 knöts Logen Olaus Petri i Örebro till Riddarelogen ”Abraham Rydberg”.

År 2005 bildades Logen Dalarö Skans i Stockholm, vilken också ingick i Riddarelogen ”Abraham Rydberg”, som 2014 Tillsammans med Logen Olaus Petri gick upp i den nya riddarlogen Skonaren Vega, Abraham Rydberg omfattar åter igen tre Loger:

Wester Gyllen – Falköping
Skara Borg – Skara
Läckö Slott – Lidköping