Logen Wester Gyllens Damklubb Concordia

Damklubben Concordia inom logen Wester Gyllen har som uppgift att samla Svarta Örnsbrödernas respektive samt andra damer som är intresserade, till gemensam trevnad.
Vi träffas under trevliga former 8 gånger om året, första måndagen i månaden från februari till maj och september till december.  Vi gör ibland studiebesök eller gästas av någon föreläsare, sånggrupp eller liknande, samt äter en lätt måltid till självkostnadspris.

Vi har även en programkommitté som sätter ihop våra aktiviteter.