Riddarelogen af Chapman

I Riddarelogen ”af Chapman” finns 363 bröder fördelade på de tre logerna Logen De Sju Härader i Borås, Logen Nya Älvsborg i Göteborg, Logen Carolus Rex i Uddevalla och damklubbarna Herzogin Cecile i Uddevalla och Beda Johanna i Göteborg.

Den som vill veta mera om Riddarelogen ”af Chapman” kan kontakta Riddarelogemästare Christer Garbén, rim.rac@soo.nu