Riddarelogen af Chapmans historia

Riddarelogen ”af Chapman” instiftades 24 oktober 1964 med tre loger –

  • Logen Skansen Kronan, Göteborg
  • Logen Skansen Lejonet, Götebrog
  • Logen Carolus Rex, Uddevalla

6 september 1998 slog man ihop Göteborgslogerna till en loge vilken fick namnet:

  • Logen Nya Älvsborg.

1 juli 2010 flyttade Logen De Sju Härader från Riddarelogen ”Calmare Nyckel” för att av praktiska skäl i stället tillhöra Riddarelogen ”af Chapman”.Idag har vi tre mycket aktiva loger i Riddarelogen ”af Chapman”. Tillsammans är vi ca 460 bröder fördelade på:

  • 175 bröder i Logen Nya Älvsborg
  • 165 bröder i Logen De Sju Härader
  • 120 bröder i Logen Carolus Rex