Bli medlem

SVARTA ÖRNS ORDEN – ett positivt och berikande umgänge!

Varför blir man en ordensmedlem?
En del av svaret finns förhoppningsvis bakom rubrikerna nedan. Välkommen att läsa och få inspiration!

Gradgivningen
Svarta Örns Orden är känd för sina högtidliga och vackra gradgivningar. Vid dessa tillfällen får utvalda medlemmar sin uppflyttning till högre grad. Vad en viss gradgivning innehåller är naturligtvis hemligt, det skall vara en upplevelse. Gradgivningarna anses vara själva hjärtat i Ordenslivet. Vid dessa tillfällen bär samtliga högtidsdräkt.

Vackra och goda måltider
förekommer alltid efter en gradgivning. (Läs om gradgivning ovan.) Den gemensamma måltiden följer en viss ordning, vi skålar för Ordens ideal och för goda tal. Kanske är det vid dessa tillfällen den starka gemenskapen (Broderskapen) odlas, som kännetecknar vår Orden.

Kristen grund och härstamning
Svarta Örns Orden härstammar från mitten 1600 tal, bildades av Hugenotter (kristna protestanter) som emigrerade till Amerika från religionskrigens Europa. Avsikten var att Orden skulle både ge skydd och möjlighet utveckla tro, fosterland och inte minst människan.

Sjökaptenen John Hellstenius fick på slutet 1800 talet tillåtelse skriva av de gamla Amerikanska ordenslagarna och urkunderna, för att starta ett Svenskt Svarta Örns Orden.

Vem kan bli medlem
Citat från Ordens gamla lag; ”Inträde i Orden kan vinnas av varje oförvitlig manlig medborgare som uppnått 23 års ålder och erkänner den evangelisk-lutherska tron”. Idag är vår orden öppen också för kvinnliga inträdessökande, du måste dock ha uppnått 23 års ålder.

Detta innebär inte att den inträdessökande kommer avtvingas någon bekännelse i den ena eller andra kristna frågan, utan känner Du gemenskap med innehållet om Orden i övrigt, så har Svarta Örns Orden rum även för dig.

Hur blir man medlem
Svarta Örns Orden tar gärna emot nya medlemmar. Man söker inträde genom att rekommenderas av två ordensbröder. Känner man inte någon medlem i Svarta Örns Orden kan man mycket väl kontakta närmaste loge, för att på så sätt ges möjlighet bekanta sig med varandra. Samtliga loger har speciella aftonpresentationer för intresserade.

Gemenskap för anhörig
Ofta förekommer temakvällar eller festligheter där också anhörig och bekanta är välkommen

Nedan finner du kontaktinformation till våra loger och damklubbar om du är intresserad av att veta mera om Svarta Örns Orden.

OrdenskansliGöteborginfo@soo.nu
LogerLänk till sidaE-post
Göteborg Logen Nya Älvsborginfo.lna@soo.nu
Borås Logen De Sju Häraderinfo.ldsh@soo.nu
UddevallaLogen Carolus Rexinfo.lcr@soo.nu
Varberg Logen Varbergs Husinfo.lvh@soo.nu
HalmstadLogen Norre Portinfo.lnp@soo.nu
MalmöLogen Två Griparinfo.ltg@soo.nu
FalköpingLogen Wester Gylleninfo.lwg@soo.nu
SkaraLogen Skara Borginfo.lsb@soo.nu
LidköpingLogen Läckö Slottinfo.lls@soo.nu
ÖrebroLogen Olaus Petri info.lop@soo.nu
StockholmLogen Dalarö Skansinfo.lds@soo.nu
DamklubbarLänk till sidaE-post
GöteborgDamklubben Beda Johannainfo.bedajohanna@soo.nu
HalmstadDamklubben Christine Europainfo.christineeuropa@soo.nu
StockholmDamklubben Clara Fylgiainfo.clarafylgia@soo.nu
ÖrebroDamklubben Fortuna Viktoriainfo.fortunaviktoria@soo.nu
UddevallaDamklubben Herzogin Cecilieinfo.herzogincecilie@soo.nu
LidköpingDamklubben Maria Eufrosyneinfo.mariaeufrosyne@soo.nu